ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิสุทธิพรตธำรง รหัสสายทาง นม.ถ. 46-032 หมูที่ 1 ชุมชนตะวันตกวัดเดิม

30 พ.ค. 67

ประกาศ ถนนวิสุทธิพรตธำรง