ประกาศผลการประมูลให้เอกชนรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2561

27 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขตเทศบาล ปี 2561