ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

24 เม.ย. 63

ประกาศผลการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง