ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2565)

09 ก.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 2565