ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2566)

05 ต.ค. 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำไต