ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิสุทธิพรตธำรง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มิ.ย. 67

ประกาศผลผู้ชนะฯถนนวิสุทธิพรตธำรง