ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.วิสุทธิพรตธำรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มิ.ย. 67

ประกาศผลผู้ชนะฯถนนวิสุทธิพรตธำรง