ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำถนนทุ่งเลนทอง ซอย ๖ (บ้านยายเชื่อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะ บ้านยายเชื่อม