ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๔-๔๒-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน บย ๘๖๙๗ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 62