ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.ถนนพิบูลย์รัตน์ ด้านทิศตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.ถ