ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถดับเพลิงและกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ๙๘-๙๒๓๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะซ่อมบำรุงรักษารถน้ำดับเพลิง