ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงสระเพลงไปไทรงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงสระเพลง