ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิ.ย. 63

ประกาศคอมฯ กองคลัง