ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิ.ย. 63

ประกาศคอมฯ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด