ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มิ.ย. 63

ประกาศคอมฯ งานส่งเสริมและสนับสนุน