ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนจวนเก่า ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

04 ก.ย. 66

ถนนจวนเก่า ช่วงที่ 1