ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหฤทัยรมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา หฤทัยรมย์