ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา สุริยาอุทัย 2