ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓

21 ก.ค. 66

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้