ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย (ส.ถ.1/1)

03 ก.พ. 64