ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 (ผ.ถ.4/5)

23 ก.พ. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :