ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2(ผ.ถ.4/4)

23 ก.พ. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :