ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสมัยรุจี รหัสสายทาง นม.ถ.46-011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มี.ค. 67

ราคากลาง ถนนสมัยรุจี