ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิบูลย์รัตน์ ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

07 ต.ค. 64

ประกาศ ราคากลาง