ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล 1 รหัสสายทาง นม.ถ.46-031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มี.ค. 67

ราคากลาง ถนนเทศบาล 1