ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยะระดับถนนลูกรัง สายถนนชายชล หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-BIDDING)

18 พ.ค. 61