ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยะระดับถนนลูกรัง สายถนนชายชล หมู่ที่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

17 ก.ย. 61