ประกาศร่างการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถน้ำดับเพลิง๑๐ล้อ จำนวน ๑ คัน

17 ก.ย. 61