ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลพิมาย ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

20 ก.ค. 58