ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2562