ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2562

12 ก.พ. 62

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562