ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การกำหนดอายุใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

01 ส.ค. 62

ประกาศอายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคา