ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

19 ก.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา