ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย

26 ก.ย. 62

ประกาศผลการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง