ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

25 ธ.ค. 62

รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล