ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน

28 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานชุม