ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

11 มี.ค. 63

ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษา 2563