ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย

17 ก.ย. 61