ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

13 มี.ค. 63

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง