ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

09 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างทั่วไป