ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

20 พ.ค. 63

ประกาศ-บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไฟล์แนบประกาศภดส.3 ทต.พิมาย