ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา คสล