ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)

15 ม.ค. 64

ประกาศ ไตร 2