ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

29 ต.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :