ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

31 พ.ค. 64