ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง(เวลา 12.00-13.00) ในการชำระภาษี เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2564

24 มิ.ย. 64