ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

28 มิ.ย. 64

ประกาศเรื่องขยายเวลาการดำเนินการ