ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ประกาศผลการประมูลให้เอกชนรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๔

10 ส.ค. 64

ประกาศผลการประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) ประจำปี 2564