ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 ส.ค. 64