ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 ส.ค. 64